All courses...
  • All courses...
  • Topics
  • Boekhouden
  • Access restrictions
  • Subscribers only
  • Premium course

Courses

Boekhouden

Structure of the course

Basiscursus Boekhouden

7 Lessons

Easy

Boekhouden

Structure of the course

Van financiële experts wordt verwacht dat zij inzicht hebben in hun klanten. Over de reden waarom zij voor de bank hebben gekozen, de producten die ze afnemen, hun verdienmodel en transacties. Dit vormt in samenhang het klantbeeld. Op basis hiervan kun je de klant enerzijds goed bedienen, maar voldoe je ook aan wettelijke verplichtingen in het kader van de Wwft.

Het is cruciaal om inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een cliënt voor zichzelf vormt. Door deze risico’s serieus te nemen en er adequaat mee om te gaan, draag je bij aan het herstel van de integriteit van de financiële sector als geheel.

Het is de taak van de analist om zijn/haar review op een adequate wijze schriftelijk vast te leggen. Dat is een vak op zich. In deze masterclass leer je hoe je een goede review schrijft aan de hand van het piramidaal model. Deze e-learning is ontwikkeld door een ervaren CDD specialist.

8 Lessons

Easy

Page [tcb_pagination_current_page link='0'] of [tcb_pagination_total_pages link='0']