Mocht je niet tevreden zijn over de dienstverlening of producten van NE Financial Consultancy & Training, dan horen wij dat graag.

Als je besluit een klacht in te dienen, dan is onze klachtenregeling van toepassing. Klik hier om onze in te zien.

Als jouw klacht niet wordt gehonereerd, heb je altijd de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.

Uw klacht

Naam(Vereist)