NE Financial Consultancy & Training (“NEFIN”) specialiseert zich in het geven van hoogwaardige, relevante, profesionele en kwalitatieve KYC / CDD trainingen. Gebaseerd op de laatste wet- en regelgeving, kennis en ervaring en best practices in de markt.

In 2023 hebben we ons trainingsaanbod uitgebreid met een sterk uiteenlopend aanbod aan financiële opleidingen verzorgd door ketenpartners uit de praktijk passend bij onze missie en visie.

De kwaliteit wordt geborgd doordat uitsluitend gewerkt wordt met trainers met aantoonbare kennis en ervaring uit de praktijk. De trainingen worden continu geupdated aan de hand van de laatste inzichten en best practices bijgewerkt.

Daarnaast wordt actief kennisdeling ook na de trainingen bevorderd door live Q&A sessies.

Ook bieden we garanties. Als u als klant ontvrreden bent over een gevolgde training heeft u het recht om uw beklag te doen in een klachtenprocedure. Zie hierover meer op deze pagina: klachtenprocedure.

Tot slot zijn we druk bezig om onze kwaliteitsstandaarden ook extern te laten toetsen. Zo zijn we bezig om lid te worden van NRTO en, zodra we lid zijn, zijn we voornemens het NRTO keurmerk te behalen. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat organisaties met het NRTO keurmerk voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Dit proces is in augustus 2022 in gang gezet. Houdt deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Update 19-02-2023: Eind januari 2023 zijn we toegetreden als lid van de NRTO. Op dit moment zitten we in het proces om onafhankelijk geaudit te worden.

Update 14-03-2023: Vandaag zijn we door een externe onafhankelijke partij geaudit. We hebben ruim voldoende gescoord op alle NRTO kwaliteitscriteria en kunnen vanaf 14-03-2023 met trots zeggen dat we over het NRTO-keurmerk beschikken. Hier blijft het uiteraard niet bij. Kwaliteitsmanagement is een continu proces met als doel om de kwaliteit te borgen en te blijven verbeteren!